Marinarkeologisk helg

Marinarkeologisk helg

Den 2-6 juni 2023 sker arkeologiska dykningar i Lödde å, föredrag om områdets historia med mera, se programmet nedan.

Föredragen & dagens briefing är öppna för allmänheten. Obs! Begränsat antal platser. Först till kvarn...

Arrangörer 

”Arkeologiska friluftsmuseet VikingaTider” i Löddeköpinge, ”Scandinavian Viking Explorer Group” (SVEG) och ”Marinarkeologiska Sällskapet”(MAS). Arrangemanget genomförs i samarbete med ”1000 år längs ån” ett Leaderprojekt inom Kävlinge kommun. Olika arkeologiska experter med inriktning på Lödde å och Skånes vikingatid/tidig medeltid deltar.

Mer om Marinarkeologiska Sällskapet hittar ni här.

Historik

Löddeköpinge har anor ända från vikingatid då här fanns en av de stora marknadsplatserna i Skåne. I direkt närhet ligger också Borgeby slott som även det har anor från vikingatid då det här fanns en mäktig ringborg. De varor som kom sjövägen till marknadsplatsen i Löddeköpinge omlastades till mindre fartyg vid en hamnanläggning som i folkmun kallas ”Lödde kar”.

Det finns en äldre C14-datering av denna hamnkonstruktion till vikingatid, men dateringen är osäker. På Lödde å har det alltså färdats många skepp och det finns en del vrak av olika ålder i den breda ån, men dessa har inte undersökts närmare. Det finns även en del stenålderslämningar och stenåldersskogar under vatten i området kring mynningen av Lödde å.

Projektets två inriktningar

 • Kartering av ”Lödde kar” och provtagning av påträffat timmer för dendrokronologisk datering av lämningen.
 • Sonarkartering och dykning för att lokalisera och besikta vrak i Lödde å.

Det kommer även att hållas flera intressanta föredrag om områdets historia.

Program

Fredagen 2 juni
 • Ankomstdag för dykarna. Man arbetar under dagen med sökning i Lödde å med sidescan sonar.

 • 18.00–ca 20.00: Föredragning om projektet och dagens resultat. Moderator: Björn M Jakobsen.
  Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Kävlinge Johan Douglies hälsar alla välkomna tillsammans
  med MAS ordförande Christian Olsen samt projektledaren på ”Arkeologiska Friluftsmuseet VikingaTider” Lotta Jonson.

 • Föredragningar om områdets historia och arkeologi
  Tom Ohlsson
  Hampus Cinthio
  Anders Ödman

 • Dagens rapport om sökningar med frågestund.
Lördagen den 3 juni
 • Dykpersonalen arbetar under dagen med sökningar i Lödde å, Lödde kar m.m.

 • 15.00-17.00 Föredragningar om Skånes och närområdets historia och marinarkeologi:

  • Om vikingatiden i Skåne:
   Sven Rosborn
  • 40 års minnesbilder - Utgrävningarna vikingaskeppen i Foteviken:
   Catharina Ingelman - Sundberg
   P-U Hörberg
   Uno Jansson
  • Megalitic routes i Lundaland:
   Mats Rosén
  • 18.00-19.00 Öppen briefing av dagens aktiviteter från båt & dykteamen i samverkan med lokal expertis.
Söndagen den 4 juni
 • Dykpersonalen arbetar under dagen med sökningar i Lödde å, Lödde kar m.m.
 • 16.00-18.00 Guidning på vikingaanläggningen ”Arkeologiska friluftsmuseet VikingaTider”:
  Peter ”Gråe” om ”storytelling”. Aktiviteter för allmänheten i ”Sigrids gård” och på ”Idavallen”.
  Prova på aktiviteter med bågskytte och vikingatida lekar. Butiken är öppen.
 • 18.00-19.00 Öppen briefing av dagens aktiviteter från båt & dykteamen i samverkan med lokal expertis.
Måndagen den 5 juni
 • Dykpersonalen arbetar under dagen med sökningar i Lödde å, Lödde kar m.m.
 • 18.00-19.00 Öppen briefing av dagens aktiviteter från båt & dykteamen i samverkan med lokal expertis.
 • Ivar Sjögren pratar om projektet ”1000 år längs ån”.
Tisdagen den 6 juni

Projektet avslutas.