Skolbokning

Att tänka på inför skolbokning

VikingaTider är ett friluftsmuseum och huvuddelen av aktiviteterna sker utomhus – därför gäller kläder efter väder.

Marken består i huvudsak av ängsmark vilket kan försvåra framkomligheten vid ev. handikapp. Medföljande assistans kan krävas.

Byggnaderna är byggda enligt vikingatida tradition. Smala ingångar, höga trösklar och trånga utrymmen förekommer.

Medföljande vuxna ansvarar för samt följer med elevgruppen under hela besöket på museet.

Om någon/några i gruppen har speciella behov meddelas detta vid bokningstillfället.

Avbokning skall ske senast 5 arbetsdagar innan planerat besök.
Skulle besöksgruppen av någon anledning bli försenad var vänlig meddela Vikingatider snarast möjligt på 046–706 210.

Bokning sker enklast via e-post. Ange gärna flera möjliga datum samt vilket program ni valt, så kontaktar vi er snarast möjligt.

OBS! Går ej att boka via kalendern.

Bokning

  • Resande viking (Uppsök, vi besöker er): bokningsbara tider kl. 9-11 eller 12-14. Samma skola har möjlighet att boka två uppsök per dag. Max 30 elever per grupp.
     
  • Viking för en dag (Besök, ni besöker oss): bokningsbar tid kl. 9-14 med uppehåll för egen medhavd lunch. Endast 1 klass/grupp per dag. Max 30 elever per grupp.

Se vårt skolprogram   Se tillgängliga datum

Tillgängliga datum