VikingaTider-området

 

 1. Parkering
 2. Entré, butik och café
 3. Uteservering
 4. Torg
 5. Ställplats
 6. Samlingsplats
 7. Toaletter
 8. Klockstapel
 9. Start för guidade turer
 10. Idavallen, arrangemang och lekar
 11. Sigrids gård
 12. Scen
 13. Löddetofta gilleshall
 14. Stig mot ån med brygga, fikaplats med utsikt
 15. Hedeby
 16. Vandringsled
5
1
 
2
3
4
 
6
9
7
8
12
13
10
 
16
11
12
13
14
 
15
 
 
 
 
Klicka på ett nummer på kartan.