Vikingar anmälan

Anmälan till Fröja Thing 2023

En helg om året samlas handelsresande, hantverkare, vikingar och andra tillresta vid Lödde å för att handla, utbyta nyheter och umgås – precis som för 1000 år sedan. Då var Lödde å en viktig handelsled och en myllrande handelsplats lockade årligen människor från när och fjärran. 

Anmäl om du vill deltaga i Fröja Thing som handelsman, hantverkare eller Viking senast 30 juni.

Anmälan till Fröja Thing 2023 är nu stängd!