VikingaTider-området

 

 1. Gästparkering
 2. Personalparkering
 3. Bussparkering
 4. Butik och café
 5. Uteservering
 6. Torg
 7. Ställplats
 8. Samlingsplats
 9. Pedagogisk verkstad
 10. Kontor
 11. Klockstapel
 12. Vandrings- och guide-slinga
 13. Runstigen
 14. Idavallen, arrangemang och lekar
 15. Marknadsplatser
 16. Sigrids gård
 17. Scen
 18. Löddetofta gilleshall
 19. Stig mot ån med brygga, fikaplats med utsikt
 20. Förråd
 21. Hedeby
 22. Grillplatser
 23. Mötesplats vid runstigen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22
23
Klicka på ett nummer på kartan.