Regler för skolbesök

Förhållningsregler vid besöket

För att det ska bli en trevligare miljö för oss allihop under ert besök har vi här på Friluftsmuseet Vikingatider några förhållningsregler som skall följas:

  • Vikingen/pedagogen har ansvar för kunskapsförmedling och aktiviteter.
  • Läraren har ansvar för klassens uppförande under vistelsen och skall vara behjälplig under genomförandet. 
  • Man får inte vistas i de historiska miljöerna utan pedagogen – dvs före eller efter skolprogrammet.
  • Vi ansvarar inte för era värdesakerVärdesaker bör ej lämnas kvar på platser där ni lägger väskor .
  • Ta hänsyn till  djuren på området. De ska lämnas ifred och inte jagas.
  • Medhavd mat får förtäras på en av museipedagog anvisad plats. 

 

Lärares/vuxnas ansvar

Tyvärr har det tidigare förekommit en del skadegörelser och svinn när skolklasser har besökt museet. Därför vill vi poängtera att medföljande lärare/vuxna ansvarar för de individuella elevernas görande och uppförande på området. Skulle någon elev orsaka skadegörelse eller stöld i museiområdet blir skolan ersättningsskyldig och kan komma att anmälas.

Om reglerna inte följs så förbehåller vi oss rätten att avbryta besöket för hela skolklassen, med full debitering.