Skolprogram 2023

Ta del av vårt läroplans- anpassade skolprogram!

Låt eleverna bli vikingar för en dag!

Tillbaka till nu

Har ni eller skall ni snart läsa om vikingatiden i skolan? VikingaTider erbjuder läroplansanpassade pedagogiska program för skolklasser där blandningen av teori, praktik och lekfullhet är nyckeln. Välkommen till en annorlunda historielektion!

 Vi rekommenderar att man börjar med Resande viking och sedan följer upp vårt besök med Viking för en dag. Ni får därmed en bra grund innan ert besök hos oss och eleverna kommer kunna tillgodogöra sig så mycket kunskap som möjligt. 

Läs mer om vårt skolprogram och vilka aktiviter vi erbjuder här under!

Bokningsregler


 • Resande viking ( Uppsök, vi besöker er ): bokningstider kl 9-11 alt 12-14. Samma skola har möjlighet att boka två uppsök per dag. Max 30 elever per grupp.
 • Viking för en dag ( Besök, ni besöker oss ): bokningstider kl 9-14 med avbrott för egen medhavd lunch. Endast 1 klass/grupp per dag. Max 30 elever per grupp.
 • Avbokning sker senast en vecka innan avtalat besök/uppsök är bokat.

Läs mer om våra 4 olika alternativ!

Hövdingens Ting

PRIS:

Uppsök: 3300:- /grupp

+körersättning

Besök : 295 kr/elev

(minimum 2950 kr)

momsfritt

1.

Hövdingens Ting

När Halvdans ätt återkommer med undermåliga klingor blir det osämja bland ätterna. Ett ting sammankallas av hövdingen för att reda ut vad som verkligen hänt och vems axlar skulden vilar på. Eleverna börjar dagen med att delas upp i två grupper för att lära sig om vikingatidens lagar, straff, vett och etikett. Efter lunch startar tinget, då delas klassen upp i de fem ätter som sammankallats, nu gäller det att diskutera, debattera och givetvis peka finger mot dem som man tycker bär skulden!

Innehåll:

Resande viking

 • Föreläsning om vikingatiden
 • Runverkstad /Källkritisk övning

Viking för en dag

 • Lag och straff
 • Vett och etikett
 • Tinget
 • Straffet

Runornas Hemligheter

PRIS:

Uppsök: 3300:- /grupp

+körersättning

Besök : 295 kr/elev

(minimum 2950 kr)

momsfritt

2.

Runornas Hemligheter

För att förstå en kultur och ett folk måste man lära sig språket. Bakom varje runsten gömmer sig en historia och bakom varje historia mer insikt i vikingarnas levnad. Eleverna börjar med att lära sig runor, lyssna på sagor och mytologi för att kunna tyda vad för hemligheter som döljer sig bland runorna.

Innehåll:

Resande viking

 • Föreläsning om vikingatiden
 • Runverkstad

Viking för en dag

 • Runverkstad
 • Sagor och mytologi
 • Vikingatida vapen
 • Örtagård och läkekonst

Vikingatida Handel

Vikingatida handel och handelsvägar

Vikingarna som handelsmän är vida känt. Dom seglade runt i stora delar av världen för att handla med olika skatter. Med hem fick dem inte enbart vackra ting utan även lekar och spel.

Innehåll:

Resande viking

 • Föreläsning om vikingatiden
 • Handel och handelsvägar samt vikt och mått

Viking för en dag

 • Handel och mynthantering
 • Vikt och mått
 • Textil
 • Vikingatida lekar och spel

PRIS:

Uppsök: 3300:- /grupp

+körersättning

Besök : 295 kr/elev

(minimum 2950 kr)

momsfritt

3.

Tidsresan

PRIS:

295 kr/elev

(minimum 2950 kr)

momsfritt


4.

Tidsresan

Heldags aktivitet med olika moment. Låt eleverna resa  genom tiden. När eleverna anländer lämnar dem telefon och andra moderniteter ifrån sig, klär om till viking och beger sig genom tidsportalen för att färdas tillbaka till tiden då vikingarna levde. Med sagorna som kompass upptäcker ni tillsammans vikingarnas mytologi, tankesätt och provar på olika aktiviteter för att få en förståelse och insyn i vikngarnas vardag.

Beskrivningar av programinnehåll

Källkritisk övning
Kan man lita på allt som skrivits?  


Vilka är de pålitliga källorna?

En spännande övning där du ska läsa om en situation som hänt från olika perspektiv för att få en djupare förståelse för källor och vilka att lita på.

Vikingalekar
Lek som vikingarna gjorde!


Hade forntidsmänniskor någon fritid?

Vikingatida lekar
Lek som vikingarna gjorde!


Hade forntidsmänniskor någon fritid?


Eleverna får prova olika vikingatida kämpalekar. Vi pratar om varför man lekte, och vem som lekte. Det handlade om fysisk träning som såväl vuxna som barn ägnade sig åt.

Textilstuga
Testa på en av husmors viktigaste uppgifter!


Kläder efter väder - fast på vikingavis!

Texilstuga
Testa på en av husmors viktigaste uppgifter!


Kläder efter väder - fast på vikingavis!


Träd in i vårt textilhus och lär er mer om tillverkning av textil och kläder under vikingatiden. Vilka textilier använde man främst? Vilka råvaror använde man sig av för att få fram olika färger? Prova på att spinna och karda ull, väva och slunga egna band i vackra färger.

Örtagård och läkekonst

Hur fick man bort huvudvärken på Vikingatiden?


Grönt är skönt


På vikingatiden fanns det inga apotek att gå och handla i. Man använde sig av örter och andra växter i naturen för att läka och medicinera.

Vikingatida Vapen
Lär dig om krigarens väg. Vad för vapen användes och vad hade man på sig när man gav sig in i strid?


Vilka vapen användes på vikingatiden och av vem?

Vikingatida Vapen
Testa att skjuta pilbåge


Vilka vapen användes på vikingatiden och av vem?


Hade alla råd med ett svärd? Hur såg en vikingatida hjälm egentligen ut och hur tung är en ringbrynja? Hur sköt man pilbåge?

Sagor & mytologi
Slå dig ner och lyssna till en saga!


Vad trodde man på förr?

Sagor & mytologi
Slå dig ner och lyssna till en saga!


Vad trodde man på förr?


Vår sagoberättare för er in i sagornas värld och berättar om sagornas form och funktion under vikingatiden. Vi pratar om sagoberättarens roll som nyhetsbärare.

Runverkstad
Lär dig skriva som en viking!


Vikingatida sms, sådana fanns väl inte - eller?

Runverkstad
Lär dig skriva som en viking!


Vikingatida sms, sådana fanns väl inte - eller?


Hur fick man kontakt med någon man inte kunde träffa öga mot öga på vikingatiden? Tillsammans utforskar vi de mystiska runorna och lär oss att rista hemliga meddelanden.

Tillgängliga datum