Stavkyrkan

Under 1000-talet hände det mycket i Skåne. Den nya tro som danske kungen Harald Blåtand infört i riket påverkade inte bara trosföreställningar och tänkesätt utan i minst lika hög grad kultur, politik, förbindelser och vardag.

Många kyrkor byggdes; först så kallade stavkyrkor (tidiga träkyrkor) och mot århundradets slut alltfler stenkyrkor.

En av de äldsta kristna gravplatserna på landsbygden ligger strax öster om Löddeköpinge, på höjden ovanför ån, vid VikingaTider. Här har ca 1400 gravar räddats undan modern jordbearbetning. På 1970-talet hittade arkeologer rester av två gamla kyrkor i anslutning till gravplatsen. Dateringen här är mellan tidigt 1000-tal till cirka 1100.

Kunkapsprojektet Löddeköpinge Stavkyrka arbetar med rekonstruktion av en av de tidigast daterade kyrkorna utanför Lund. Den blir unik. Det finns ingen annan stavkyrka från den tiden, varken bevarad eller rekonstruerad. Två stiftelser har finansierat en förstudie och till sin hjälp har VikingaTider en stödgrupp med arkeologer, kyrkohistoriker och experter på gammal byggnadsteknik.

Stavkyrkan vid Vikingatider ska byggas med samma teknik som användes för tusen år sedan. Den nya stavkyrkan blir ungefär lika stor som den gamla som hittades i Löddeköpinge; cirka tolv-tretton meter lång och fem-sex meter bred. Höjden vet vi ingenting om men troligen var den inte särskilt hög. Bygget kommer att ha nedgrävda väggstolpar, väggar helt i ek och spåntak.

Vid ett av VikingaTiders Hantverksläger 2010 tillverkades en rekonstruktion av en klockstapel, delvis efter fynd i Hedeby. Samtidigt gjöts en 50 kilos bronsklocka.

Comments are closed.