LöddeTofta

Nya spännande utmaningar på gång hos VikingaTider i Löddeköpinge!

Hösten 2015 stod det klart att VikingaTider tar över Vikingabyn i Tofta på Gotland. Diskussionerna mellan Toftas tidigare ägare Björn Ewald och en rad intressenter har haft många olika riktningar och under en period såg det inte bättre ut än att Vikingabyn riskerades styckas upp och säljas bit för bit. Familjen Ewald är glada över att lösningen med en försäljning av hela byn, där verksamheten kan drivas vidare av VikingaTider i samma anda, kom till stånd.

För VikingaTider blir det ett stort lyft att få möjlighet att överta Tofta och utöka den egna byn med tio hus. För en ideell förening som VikingaTider är det ofta en lång och krokig väg att nå sina mål och praktiskt kunna iordningställa hus och miljö. Genom övertagandet av Tofta skyndas denna process på rejält. VikingaTiders mål att skapa en mötesplats för kultur, arkeologi och hantverk, en plats för fest och möten mellan människor i alla åldrar skymtar allt närmre.

Det rör sig om så kallade bulhus, en konstruktionstyp som är typisk för gotländsk vikingatid och medeltid, men som förekommer även i Skåne.

Personal från VikingaTider har kring månadsskiftet oktober-november 2015 spenderat två veckor i Tofta på södra Gotland med att märka upp, demontera och transportera husen ner till Skåne.

Att demontera husen är ett mödosamt arbete som kräver noggrann dokumentering. Varje planka får ett nummer, en förutsättning för att kunna få ihop husen igen. Här fick vi ovärderlig hjälp av Krister Hafdell på Rute Woodcraft, som byggt husen och besitter en enorm kunskap och erfarenhet vad gäller bulhus.

Ett par av husen var så små att det var enklare att flytta dem hela än att demontera dem.

Under våren 2016 hämtas det sista huset hem från Tofta; en fantastisk gillesal för fest och olika kulturevenemang som exempelvis teater, utställningar och konserter.

Ett stort tack till vår nya samarbetspartner, familjen Ewald, som låter oss förvalta Vikingabyn Tofta. Följ utvecklingen av LöddeTofta på vår hemsida och facebook.

Filmen ovan visar återuppförandet av det första, av tio, gotländska huset här i Lödde, filmat 16-18 november 2015.

Comments are closed.