Heimdals bro

Under hösten 2014 byggdes en gångbro/spång på VikingaTiders marker ner till Lödde å. Den 174 meter långa bron möjliggör att kunna ta sig torrskodd till ån, över våtmarken. I våtmarken finns ett rikt djurliv som nu blir mycket mer tillgängligt för alla att uppleva. Bron blir också en del av det 1400 meter långa gångstråk som går runt VikingaTiders dammar och hagar.

Bron är delfinansierad av Leader Lundaland och EU-projektet ”Kävlingeån – Den blå leden”. Bron, som fått namnet Heimdals bro, gör VikingaTider tillgängligt både för fotgängare och för de som kommer sjövägen. Bron är utrustad med räcken och sittplatser för den som vill sitta ner och njuta av utsikten. Efter ett intensivt arbete med 10 000 skruv i över fyra löpkilometer träplank stod den uppålade bron färdig för invigning.

Heimdals bro invigdes i skenet av mer än hundra facklor, lyktor och eldar tillsammans med ljudet av forntida lurar. Heimdal är, enligt den nordiska mytologin, gudarnas väktare. Han sitter vid himlens ände och vaktar bron Bifrost (regnbågen), bron som går från jordens Midgård över himlen upp till Asgård. VikingaTiders bro vaktas av Odens två svarta korpar.

Comments are closed.