Medlemsklubb

Megingjord är VikingaTiders medlemsklubb. Namnet har vi lånat från guden Tor och hans styrkebälte. Det är ett bra uttryck för den kraft vi besitter när vi arbetar tillsammans.

Som medlem i Megingjord kan du delta som volontär, hantverkare och viking i verksamheten, få inbjudan till rabatterade event, kurser, föreläsningar eller rabatt på inköp i vår museibutik. Din medverkan är viktig för den fortsatta utvecklingen av VikingaTider.

Medlemsavgift för privatperson 200 kr per år, familj 350 kr (max 2 vuxna) per år.KolumnStycke

Skicka din medlemsansökan via formuläret. Fyll gärna i hur du kan tänka dig delta i verksamheten.

Företagare! Hjälp VikingaTider att bli Skandinaviens största kunskaps- och besöksanläggning i sitt slag. Ett brett utbud av aktiviteter och event gör VikingaTider till en naturlig mötesplats för näringsliv och kultur. Vi ser projektet som en viktig del i att göra regionen attraktiv för både företag, besökare och invånare. Samarbete, engagemang och ambassadörskap är det som tar oss längst. Bli ambassadör för VikingaTider genom att bli företagsmedlem i Megingjord för 3000 kr ex moms (medlemsavgift 500 kr, serviceavgift 2500 kr) per år. Då kommer ditt företag att lyftas med logga och länk på vår hemsida och Facebook. Vill du stödja projektet på annat sätt så kommer vi överens med er om hur vi synliggör ditt företag.

Comments are closed.